BHP System / kontakt telefoniczny +48 793 026 912 / email kontakt@bhpsystem.net

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

Kursy na wózki widłowe

Kursy na podesty ruchome

Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma? cz.1

Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma?
To ogólne informacje jakiego zakresu należy się spodziewać przy występowaniu specyficznych warunków pracy i zagrożeń z nią związanych, a w kolejnych częściach rozwiniemy temat.
Przeczytaj i sprawdź. Jeżeli masz więcej pytań wyślij wiadomość,
Część 1.

Podstawowymi badaniami – pomiarami powinny być:
1. Pomiary natężenia oświetlenia
2. Pomiary równomierności oświetlenia
3. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
4. Pomiary rezystancji izolacji
5. Pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
6. Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej

Kolejnymi pomiarami które mogą występować to pomiary czynników szkodliwych, uzależnione są od rodzaju profilu firmy i czynników szkodliwych na które mogą być narażeni pracownicy:
1. Czynnik chemiczny lub pył (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym)
2. Czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
3. Pył zawierający azbest
4. Promieniowanie optyczne nielaserowe
5. Promieniowanie optyczne laserowe
6. Pola lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 0 Hz – 300 GHz
7. Mikroklimat zimny lub gorący
8. Czynnik fizyczny (hałas, drgania mechaniczne)

O obowiązku i konieczności wykonania pomiarów i badań mówią miedzy innymi ustawy i przepisy:

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Pomiary urządzeń elektrycznych Ustawa Prawo Budowlane (art. 62), oraz Norma PN-IEC 60364-3 określa, że pomiary elektryczne muszą być przeprowadzane okresowo a terminy wykonania pomiarów są zależne od danego pomiaru, pomieszczenia, obiektu oraz transformatora.

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Na podstawie rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166

BHP System to Usługi – doradztwo i szkolenia

Zachęcamy do odwiedzenia funpage BHP System na Facebooku oraz grupy dyskusyjnej BHP dajemy radę
Przygotował Tomasz Oko dla BHP System

Aktualności

Przychodzi Strażak do firmy.

Przychodzi strażak do firmy … Znacie to ?Jak zabezpieczyć firmę by spełnić wymogi PPOŻ ?Jak sklasyfikować obiekt ?Czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji i na kim spoczywa ten obowiązek ?Kto może prowadzić szkolenia zakładowe PPOŻ ?Na te i inne pytania odpowiemy w serii artykułów „Przychodzi strażak do firmy …” Przychodzi strażak do firmy … część […]

Czytaj więcej
Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma? cz.2

Jakie badanie w Twojej firmie

Czytaj więcej
Koronawirus – Wsparcie dla Przedsiębiorcy

Pomoc dla przedsiębiorców, księgowych.

Czytaj więcej