BHP System / kontakt telefoniczny +48 793 026 912 / email kontakt@bhpsystem.net

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

Kursy na wózki widłowe

Kursy na podesty ruchome

Wózki widłowe, jezdniowe podnośnikowe rodzaje badań zgodne z UDT

Rodzaje badań

Często po zdanych egzaminach zapominamy o istotnych warunkach użytkowania urządzenia. Zarówno pracodawca jak i operator maja zadbać o bezpieczeństwo użytkowania zarówno wózków jak i podnośników, robiąc przegląd i oceniając stan techniczny.
Nie mniej jednak urządzenia muszą przechodzić przeglądy i badania podległe pod UDT. Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

Badania (wózki widłowe) urządzenia przeprowadzane u eksploatującego są wykonywane w obecności: eksploatującego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz konserwatora i operatora. Konserwator / operator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji / obsługi danego urządzenia.

W trakcie eksploatacji urządzenia techniczne podlegają następującym badaniom:

(szczegółowy opis każdego rodzaju badań poniżej)

BADANIA OKRESOWE

Badanie okresowe – wykonywane w toku eksploatacji, dla urządzeń objętych dozorem pełnym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia.

Celem badania okresowego jest stwierdzenie czy:

Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

Zakres badania okresowego urządzenia powinien obejmować:

BADANIA KONTROLNE

Badanie doraźne kontrolne – przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o dozorze technicznym, wykonywane w toku eksploatacji, dla urządzeń objętych dozorem ograniczonym, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia

Celem badania doraźnego kontrolnego jest stwierdzenie czy:

Zakres badania doraźnego kontrolnego powinien obejmować:

BADANIA EKSPLOATACYJNE

Badanie doraźne eksploatacyjne – zakres i sposób przygotowania urządzenia ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w zależności od okoliczności uzasadniających ich przeprowadzenie, tj:

Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest;

Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek eksploatującego w następujących przypadkach wymiany i naprawy :

Podczas badania doraźnego eksploatacyjnego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza:

Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia obejmuje co najmniej:

BADANIA POWYPADKOWE LUB POAWARYJNE

Tłok pośpiech i brawura częstymi przyczynami wypadków z udziałem wózków widłowych.
Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadzane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Jak również w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, wykonywane w celu ustalenia przyczyn zdarzenia i sformułowania wniosków

Celem badania doraźnego powypadkowego i poawaryjnego jest:

Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczącej niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia transportu bliskiego

Zakres dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia badania doraźnego poawaryjnego lub powypadkowego oraz zakres badania ustala właściwy organ jednostki dozoru technicznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Aktualności

Przychodzi Strażak do firmy.

Przychodzi strażak do firmy … Znacie to ?Jak zabezpieczyć firmę by spełnić wymogi PPOŻ ?Jak sklasyfikować obiekt ?Czy firma musi prowadzić ćwiczenia ewakuacji i na kim spoczywa ten obowiązek ?Kto może prowadzić szkolenia zakładowe PPOŻ ?Na te i inne pytania odpowiemy w serii artykułów „Przychodzi strażak do firmy …” Przychodzi strażak do firmy … część […]

Czytaj więcej
Jakie badania i pomiary powinna mieć moja firma? cz.2

Jakie badanie w Twojej firmie

Czytaj więcej
Koronawirus – Wsparcie dla Przedsiębiorcy

Pomoc dla przedsiębiorców, księgowych.

Czytaj więcej